vOOR AL UW SCHEEPSVAART BOEKEN, CD'S EN DVD'S

De N.V. Hollandsche Stoomboot Maatschappij werd in 1885 opgericht door de Nederlandsche Stoomboot Maatschappij en de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij. Bijna 90 jaar heeft HSM vanuit Amsterdam lijndiensten onderhouden naar het Verenigd Koninkrijk. Later is het werkterrein nog uitgebreid met Ierland, West-Afrika, de Faroer Eilanden en IJsland. De stroom- en kustboten waren jarenlang een bekende verschijning in de Amsterdamse haven. In 1959 werd de HSM overgenomen door de Stoomvaart Maatschappij Nederland en bij de grote fusie, in 1970 werd de HSM een werkmaatschappij van de NSU. Als onderdeel van een groot scheepvaartconcen. kon de HSM het desondanks niet meer bolwerken. In maart 1974 kwam er een einde aan deze bekende korte vaartrederij.