vOOR AL UW SCHEEPSVAART BOEKEN, CD'S EN DVD'S

De basis van de N.V. Rotterdamsche Lloyd werd reeds op 22 maart 1870 gelegd toen Daniel T. Ruys een contract voor het eerste stoomschip tekende. Dit schip en een aantal daarna voeren onder directie van Wm Ruys als ‘één-schip-rederij’.Met de oprichting in 1875 van de Stoomboot Reederij Rotterdamsche Lloyd bleven de belangen toch verspreid. De firma Wm. Ruys & Zonen deed de aandeelhouders begin 1883 een voorstel om de belangen in één maatschappij onder te brengen. Op de aandeelhouders vergadering van 15 juni 1883 werd aldus besloten en op 6 juni 1883 passeerde de akte van oprichting. Zo kwam de Lloyd, zoals deze in de volksmond genoemd werd, tot stand. De rederij groeide uit en kreeg in 1947 bij de oplevering van het nieuwe vlaggeschip de ‘Willem Ruys’ het predikaat Koninklijk. Eind mei 1970 kwam er een fusie tot stand waarbij de Lloyd opging in de Nederlandsche Scheepvaart Unie.