vOOR AL UW SCHEEPSVAART BOEKEN, CD'S EN DVD'S

Over de geschiedenis van Phs. van Ommeren in Rotterdam is weinig geschreven. Gedurende het bestaan van ruim honderd jaar zijn er slechts enkele publicaties verschenen doch deze gingen in hoofdzaak over de geschiedenis van het bedrijf. Een volledig overzicht van de zeegaande vloot is nimmer gepubliceerd. Toch vormt de vloot van de ‘drecht’ schepen een belangrijke schakel in de Rotterdamsche scheepvaartgeschiedenis, en een ook niet te verwaarlozen brok Nederlandsche maritieme geschiedenis. Het was mede daarom een uitdaging om tot een volledig vlootoverzicht te komen. Daarnaast zijn alle beheer schepen en sleepboten in dit naslagwerk opgenomen.In de jaren tachtig en negentig heeft de directie geprobeerd het van Ommeren concern een rol in de zeevaart te laten behouden. Veel activiteiten in de opslag- en transport sectoren werden ondernomen. Er werden fusies aangegaan en samenwerking gezocht met vele bedrijven en rederijen, waaronder Broström en Iver Ships. In 1996 werd de V.O.S. (van Ommeren Shipping) verzelfstandigd. De jaren daarna kenmerkten zich hoofdzakelijk, door samenwerking te zoeken met andere rederijen. In 1998 werd daartoe contact gezocht met de Clipper Group wat een jaar later resulteerde in de oprichting van van Ommeren Clipper. Doch al in 2004 verdween de laatste ‘drecht’ naam uit die vloot. In 2006 schrapte Clipper alles met VO en daarmee verdween ook de van Ommeren naam van de wereldzeeën.