vOOR AL UW SCHEEPSVAART BOEKEN, CD'S EN DVD'S

De Scheepvaart- en Steenkolen Maatschappij werd op 27 maart 1896 in Rotterdam opgericht, door de American Petroleum Company voor de import van Britse kolen van de Tyne. De SSM richtte zich verder op de handel in kolen, levering van bunkerkolen, kolenvervoer, met eigen schepen, zowel zee- als binnenvaart, stuwadoorsactiviteiten en kolenveredeling. Voor de aanvoer van kolen ontstond een min of meer regelmatige vaart tussen de oostkust van het, Verenigd Koninkrijk en Rotterdam. Al in 1901 werd door de SSM de eerste, dochteronderneming opgericht: de N.V. Stoomvaart Maatschappij ‘Nederlandsche Lloyd’, gevestigd in Rotterdam.In 1908 begon de SSM met een lijndienst voor stukgoed, groenten en zuivelproducten tussen Harlingen en Goole. De SSM breidde verder uit met de oprichting van buitenlandse dochterondernemingen met eigen schepen: Shipping & Coal Company Ltd.In Londen (1913), de Société Navale Charbonnière S.A. in Antwerpen (1919 - 1922), de N.V. Internationale Kustvaart Maatschappij in Rotterdam, voor de exploitatie van motorkustvaarders (1934). De SSM-, NL en SNC-schepen, voerden Nederlandse namen eindigend op ‘land’, de SCC-schepen Britse namen eindigend op ‘land’. De kustvaarders van de IKM kregen Engelse plaatsnamen eindigend op ‘ham ’. Tussen 1930 en 1939 had de Nederlandsche Lloyd een eigen systeem, Nederlandse namen eindigend op ‘water’. In 1928 werd de SSM in het geheim overgenomen door de N.V. Steenkolen Handelsvereeniging. Na 1920 Nam de aanvoer van Britse kolen af en werd de lijnvaart steeds belangrijker. Er ontstond een uitgebreid lijnennet tussen Rotterdam en Harlingen en havens aan de Engelse oostkust. In 1967 werd de SSM omgezet in SSM-Lijnen N.V. In dat jaar werd ook de samenvoeging van de SHV en SSM bekendgemaakt een overname die bijna, veertig jaar daarvoor had plaatsgevonden. In 1968 werden vijf conventionele schepen ondergebracht in een Zuidafrikaanse dochtermaatschappij, die nog tot 1976 de kustvaart uitoefende. Vanaf 1969 kwamen de schepen van de SSM in management van een andere SHV-onderneming, Van Nievelt, Goudriaan & Co., maar zij behielden hun eigen schoorsteenkleuren en eigen naamsysteem. Het ladingaanbod voor de lijndiensten liep steeds verder terug en de containerdienst Rotterdam – Leith was vanaf 1972 nog, de enige lijn die door SSM Transport B.V. werd onderhouden. Met de verkoop van het laatste schip, de Midsland, kwam in december 1988 een einde aan de scheepvaartactiviteiten van de SSM.