vOOR AL UW SCHEEPSVAART BOEKEN, CD'S EN DVD'S

Gelet op de vele positieve reacties op zijn verhalen over zijn jongste jaren op zee, gepubliceerd in de VOMO (Vereniging Oudstudenten Maritiem onderwijs)- bladen, heeft Anthony Elshove besloten zijn verhalen te bundelen en in boekvorm uit te geven onder de titel “Volle kracht vooruit”. Het boek bestaat uit 32 verschillende verhalen en luchtige anekdotes, rijk geïllustreerd met vele foto’s en tekeningen.Het boek beschrijft de meer vrolijke kant van zijn tijd in dienst van de Koninklijke Java China Paketvaart Lijnen (Royal Interocean Lines) te Amsterdam in de periode 1955-1960. Gedurende zijn leerlingentijd werd hij uitgeleend aan de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd en als vierde stuurman werd hij ook een half jaar aan de KPM uitgeleend. Het grootste deel van zijn KJCPL-tijd bracht hij echter door aan boord van de Boissevain en de Tjipanas. Bij het lezen van dit boek zullen veel oud zeelieden zichzelf erin herkennen en met een glimlach op het gezicht terugdenken aan hun tijd op zee. Maar ook jongere zeelieden en “walslurpen”, zoals de schrijver landrotten noemt, zullen aan dit boek veel leesplezier beleven. Na zijn tijd bij de KJCPL heeft de schrijver nog bijna 10 jaar gevaren bij de Hollandsche Stoomboot Maatschappij (HSM) te Amsterdam, waarna ook hij “walslurp” werd. Hoewel het boek zijn RIL tijd beschrijft, refereert de schrijver daarin ook enkele keren aan zijn HSM tijd.