Over Stegro

Twee enthousiaste "shiplovers" waren de stuwende krachten achter STEGRO. Ton Grootenboer en Frans van der Stel.
Zij verzamelden al jaren alles wat met de Nederlandse Koopvaardij schepen te maken heeft. Beiden lid van de World Ship Society.

Oprichting

In 1998 werd Stegro opgericht (een samenvoeging van Stel / Grootenboer) en verscheen hun eerste cd-rom van de Koninklijke Rotterdamsche Lloyd.
Het succes waarmee deze cd-rom werd ontvangen was het startpunt van vele volgende cd-roms.
Een vaste kern van scheepvaartdocumentalisten stellen hun uitvoerige collecties ter beschikking aan STEGRO.
Hiermee kan gewerkt worden met een zeer ruime keuze aan foto's en documentatie.

Begin 2017 is Frans van der Stel overleden. ​In overleg met de familie van de Stel is besloten dat Ton Grootenboer de V.o.F. Stegro onder deze naam voortzet.
​Dit mede als eerbetoon aan het vele werk dat Frans heeft verricht.    

Naslagwerken rederijen
Op veler verzoek werd in september 2003 een begin gemaakt met de uitgave van handige naslagwerken van Nederlandse rederijen.
De eerste in de reeks was over de N.V. Vereenigde Nederlandsche Scheepvaartmaatschappij. (V.N.S.)
Dit boek en de daarop volgende boeken worden gemaakt in het handige formaat van de bekende Erato reeks uit de tachtiger jaren.
De boeken zijn van een full-colour harde kaft voorzien, met de schoorsteen van de rederij als kenmerk.    

Bronnen
Lloyd's Registers zijn een vaste bron van informatie om de levensloop van schepen na te speuren. 
Tevens worden maritieme documentalisten gevraagd om het geheel te completeren.
Met de komst van Marhisdata (Stichting Maritiem-Historische Databank) is deze databank een grote bron van informatie over de Nederlandse scheepvaart.  

Gebruik producten
De eerste twee cd-roms zijn gemaakt met een fotoprogramma en een acces bestand om gegevens van een schip aan elkaar te koppelen.
Dit bleek niet erg gebruiksvriendelijk. Er is door STEGRO gezocht naar een andere vorm. Sinds 2000 is gebruik gemaakt van HTML.
In HTML zijn in één oogopslag zowel de gegevens van het schip als de afbeeldingen te zien.
Een duidelijke handleiding aan de binnenkant van de cd-rom's geeft aan op welke wijze deze gebruikt kan worden.
Het voordeel hierbij is dat de gebruiker geen extra programma hoeft aan te schaffen. HTML wordt op iedere moderne computer gebruikt.

In 2010 is gezocht naar een manier om nog makkelijker cd-roms in te zien. Daarom worden deze in Power Point gemaakt.
Vanaf 2011 werden nieuwe uitgaves op dvd uitgegeven. Op deze manier kunnen de schijfjes veel meer gegevens en foto's van schepen bevatten. 
Sedert 2013/2014 zijn alle cd-roms overgezet op dvd's.
Na 2018 worden er geen nieuwe dvd's meer aangemaakt en zal de aanwezige voorraad worden uitverkocht. 
Wel gaat de productie van nieuw boeken door en zo verschenen er in 2018 drie nieuwe boeken.
In 2019 werden er weer twee aan de serie toegevoegd. Maart 2020 is boek 29 verschenen.
Maart 2021 kwam boek 30 uit. Het langverwachte tweede deel over de schepen van Spliethoff  (1977-2021) 

Ook voor 2022 staan er weer enkele boeken op de agenda. 
Momenteel is deel 31 in voorbereiding en zal gaan over de Maatschappij "Oostzee"